TRIỆU TỪ TRUYỀN -- VĨNH BIỆT THẢO PHƯƠNGNhà thơ Triệu Từ Truyền nhờ tôi đăng lên bài thơ MỖI MÌNH XANH TƯƠI.
Để khóc nữ sĩ Thảo Phương.

Tôi xin đăng bài thơ lên đây.
Thay cho một nén nhang mà nhà thơ Triệu Từ Truyền rất muốn cắm trước bàn thờ của nữ sĩ Thảo Phương.
MỖI MÌNH XANH TƯƠI


(thương tiếc nữ sĩ Thảo Phương) 

lấp thơ  đầy hố đêm dài

xuôi dòng  cô độc trộn ngày vào mơ

đầu đông bến lạnh ngây thơ

cuối đông nước đỏ gặp bờ biển xanh

thân cỏ biếc vượt đầu gành

lướt về cuối bãi  cũng đành một phương

hai mươi năm trước - dọc đường

đắm thuyền ai cứu - trách phường ngược ngang

thơ không vần  lượn dịu dàng

ngôn từ  tri thức nặng mang thâm tình

mực còn bút gẫy ai tin?

qua chân trời biếc mỗi mình xanh tươi...
 

(Pakse - Nam Lào 21.10.2008)


                                 
Triệu Từ Truyền