CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH PHÁP - 14/7


CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH PHÁP 14/7.


Tạ Ngư

Dear monsieur
Merci beaucoup pour visiter ma maison.
À bientôt.
Tạ Ngư

Hoài Khánh

Gửi anhvaem

Bonjour France! Je t aime toujours!