THƯƠNG TÔI BÓNG NGẢ - THƠ NGUYỄN LÂM CÚC

By


THƯƠNG TÔI
BÓNG NGẢ...
Tôi về
trời muộn
đường xa
Tôi về như những ngày qua đi về.Tiếng chân rớt xuống vỉa hè
Cô đơn chạm với bộn bề loanh quanh.Thấy tôi lẻ mãi không đành
Thương tôi bóng ngả xuống thành hai ba.


NGUYỄN LÂM CÚC

More...