THƯƠNG TÔI BÓNG NGẢ - THƠ NGUYỄN LÂM CÚC

By


THƯƠNG TÔI
BÓNG NGẢ...
Tôi về
trời muộn
đường xa
Tôi về như những ngày qua đi về.Tiếng chân rớt xuống vỉa hè
Cô đơn chạm với bộn bề loanh quanh.Thấy tôi lẻ mãi không đành
Thương tôi bóng ngả xuống thành hai ba.


NGUYỄN LÂM CÚC

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4394','s203c25pkpi5om4p5f6kc5g893','0','Guest','0','54.92.190.11','2018-09-23 23:30:39','/ac17149/nguyen-lam-cuc.html')